Liệt sĩ trở về sau 33 năm...

Ông Chóng (áo sẫm) bên những người thân trong gia đình. Ảnh: PV
Ông Chóng (áo sẫm) bên những người thân trong gia đình. Ảnh: PV
Ông Chóng (áo sẫm) bên những người thân trong gia đình. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM