Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lẻ loi trên cánh đồng muối

Sau khi hoàn thành các công đoạn làm muối, cô bán muối thô ngay cho nhà bác Chủ tịch Hợp tác xã. Công sức một ngày lao động của hai mẹ con cô cũng chỉ được khoảng 75.000 đồng. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác…
Sau khi hoàn thành các công đoạn làm muối, cô bán muối thô ngay cho nhà bác Chủ tịch Hợp tác xã. Công sức một ngày lao động của hai mẹ con cô cũng chỉ được khoảng 75.000 đồng. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác…