Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn lại mở

Những pha cáng đẹp của các ông trâu. Ảnh: TN
Những pha cáng đẹp của các ông trâu. Ảnh: TN