Lễ cưới tập thể ngày Quốc khánh: Chứa chan hạnh phúc cho những lao động nghèo

Cùng nhau thả bóng bay nguyện cầu hạnh phúc. Ảnh: MAI PHƯƠNG
Cùng nhau thả bóng bay nguyện cầu hạnh phúc. Ảnh: MAI PHƯƠNG
Cùng nhau thả bóng bay nguyện cầu hạnh phúc. Ảnh: MAI PHƯƠNG
Lên top