CHIẾM ĐẤT DƯỚI “CHIÊU BÀI” PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ, DU LỊCH

“Lấy rẻ đất của dân, bán giá cao hưởng lợi”? (kỳ 2)

Vị trí dự án Khu biệt thự Quốc Anh sẽ triển khai. Ảnh: PV
Vị trí dự án Khu biệt thự Quốc Anh sẽ triển khai. Ảnh: PV
Vị trí dự án Khu biệt thự Quốc Anh sẽ triển khai. Ảnh: PV