Bút ký - Phóng sự dự thi về 50 năm Chiến thắng Khe Sanh:

Lao Bảo - thành phố của một nửa dòng Sê Pôn

Thị trấn Lao Bảo bây giờ nhìn từ trên cao. Ảnh: HT.
Thị trấn Lao Bảo bây giờ nhìn từ trên cao. Ảnh: HT.
Thị trấn Lao Bảo bây giờ nhìn từ trên cao. Ảnh: HT.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top