Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Bút ký - Phóng sự dự thi về 50 năm Chiến thắng Khe Sanh:

Lao Bảo - thành phố của một nửa dòng Sê Pôn

Thị trấn Lao Bảo bây giờ nhìn từ trên cao. Ảnh: HT.
Thị trấn Lao Bảo bây giờ nhìn từ trên cao. Ảnh: HT.
Thị trấn Lao Bảo bây giờ nhìn từ trên cao. Ảnh: HT.
Lên top