BÚT KÝ- PHÓNG SỰ DỰ THI VỀ 50 NĂM CHIẾN THẮNG KHE SANH:

Lao Bảo nhớ khổ, thương nghèo

Ông Nguyễn Vũ Ái (bìa phải ảnh) và ông Nguyễn Văn Dĩ (bìa trái ảnh) ôn lại kỷ niệm lúc mới lên Lao Bảo lập nghiệp. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Nguyễn Vũ Ái (bìa phải ảnh) và ông Nguyễn Văn Dĩ (bìa trái ảnh) ôn lại kỷ niệm lúc mới lên Lao Bảo lập nghiệp. Ảnh: Hưng Thơ.