Lãng mạn trong vườn đạn đá

Đạn đá tràn ngập, phủ kín các rông đồi.
Đạn đá tràn ngập, phủ kín các rông đồi.