Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lãng mạn trong vườn đạn đá

Đạn đá tràn ngập, phủ kín các rông đồi.
Đạn đá tràn ngập, phủ kín các rông đồi.