Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Làng lưu dân “vô thừa nhận”

Người dân tại sống trong rừng thuộc lầm phần quản lý của Cty Buôn Ja Wam từ lâu.
Người dân tại sống trong rừng thuộc lầm phần quản lý của Cty Buôn Ja Wam từ lâu.