Làng biển chịu ơn ông nhiều lắm

Vợ chồng ông Lênh bên căn nhà lụp xụp của mình, nhưng lại làm từ thiện hàng trăm triệu đồng cho dân, cho xã. Ảnh: TRẦN TUẤN
Vợ chồng ông Lênh bên căn nhà lụp xụp của mình, nhưng lại làm từ thiện hàng trăm triệu đồng cho dân, cho xã. Ảnh: TRẦN TUẤN