Lại chờ voi đẻ

Voi H’Ban Nang (bên trái - PV) và voi bảo mẫu H’Băn vài tháng trước khi sinh.
Voi H’Ban Nang (bên trái - PV) và voi bảo mẫu H’Băn vài tháng trước khi sinh.