Lạc vào quá khứ trong nhà cổ Lũng Táo

Ngôi nhà này được xem là bản gốc của kiến trúc giao thoa Mông - Hoa Nam, chia làm 3 khu vực gồm 3 ngôi nhà sàn gỗ riêng ghép lại có lối đi thống nhất và chỉnh thể theo hình thế đại bàng tung cánh.
Ngôi nhà này được xem là bản gốc của kiến trúc giao thoa Mông - Hoa Nam, chia làm 3 khu vực gồm 3 ngôi nhà sàn gỗ riêng ghép lại có lối đi thống nhất và chỉnh thể theo hình thế đại bàng tung cánh.
Ngôi nhà này được xem là bản gốc của kiến trúc giao thoa Mông - Hoa Nam, chia làm 3 khu vực gồm 3 ngôi nhà sàn gỗ riêng ghép lại có lối đi thống nhất và chỉnh thể theo hình thế đại bàng tung cánh.
Lên top