Lạc giữa ma trận “làm luật” trên sông

Muốn được lưu thông yên ổn trên sông, cánh lái tàu phải chi những khoản "luật" không hề nhỏ. Ảnh: PV.
Muốn được lưu thông yên ổn trên sông, cánh lái tàu phải chi những khoản "luật" không hề nhỏ. Ảnh: PV.
Muốn được lưu thông yên ổn trên sông, cánh lái tàu phải chi những khoản "luật" không hề nhỏ. Ảnh: PV.
Lên top