Kỳ thú chuyện săn sơn dương trên đỉnh núi đá xứ Lạng

Ông Niệm với đàn dê trên núi.
Ông Niệm với đàn dê trên núi.