Kỳ thú Búng Bình Thiên ở Tây Nam bộ

Nuôi cá bè trên Búng Bình Thiên. Ảnh: LỤC TÙNG
Nuôi cá bè trên Búng Bình Thiên. Ảnh: LỤC TÙNG
Nuôi cá bè trên Búng Bình Thiên. Ảnh: LỤC TÙNG
Lên top