Di dân tự do - những “cuộc chiến” và hệ lụy

Kỳ 2: Những “cuộc chiến” không hồi kết và không bên nào thắng

“Cuộc chiến” giữa lực lượng bảo vệ rừng (bên trái) và những di dân tự do không có bên nào thắng, chỉ có rừng luôn thua. Ảnh: H.V.M
“Cuộc chiến” giữa lực lượng bảo vệ rừng (bên trái) và những di dân tự do không có bên nào thắng, chỉ có rừng luôn thua. Ảnh: H.V.M