Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Bút ký - Phóng sự dự thi về 50 năm Chiến thắng Khe Sanh

Kỳ 2: Lao Bảo - Khúc khải hoàn của cỏ

Khu Thương mại Lao Bảo nằm ngay bên công viên văn hóa. Ảnh: VL.
Khu Thương mại Lao Bảo nằm ngay bên công viên văn hóa. Ảnh: VL.
Khu Thương mại Lao Bảo nằm ngay bên công viên văn hóa. Ảnh: VL.
Lên top