Kinh hoàng mắm tôm bẩn

Xác thạch sùng trong bể mắm tôm). Ảnh: P.V
Xác thạch sùng trong bể mắm tôm). Ảnh: P.V