BÀI DỰ THI BÚT KÝ PHÓNG SỰ 990 NĂM ĐẤT VÀ NGƯỜI NGHỆ AN:

Kim Nhan mây phủ

Núi Kim Nhan-danh sơn xứ Nghệ. Ảnh: Cương Giang
Núi Kim Nhan-danh sơn xứ Nghệ. Ảnh: Cương Giang
Núi Kim Nhan-danh sơn xứ Nghệ. Ảnh: Cương Giang
Lên top