Kiếm tiền tỉ nhờ nuôi ếch “khủng”

Ếch “khủng” rất thân thiện với con người. Sau một thời gian chăm sóc, người nuôi có thể sờ, vuốt ve mà không lo ếch hoảng sợ.
Ếch “khủng” rất thân thiện với con người. Sau một thời gian chăm sóc, người nuôi có thể sờ, vuốt ve mà không lo ếch hoảng sợ.