Khốn khó bởi nghêu...

Buổi chiều ở biển Tân Thành lặng ngắt, không còn nhộn nhịp như trước. Ảnh: L.T
Buổi chiều ở biển Tân Thành lặng ngắt, không còn nhộn nhịp như trước. Ảnh: L.T
Buổi chiều ở biển Tân Thành lặng ngắt, không còn nhộn nhịp như trước. Ảnh: L.T
Lên top