Kho báu, án oan Tân Lộ Kiều Lương và những mảnh gốm vỡ

Tân Lộ Kiều Lương, đoạn mang tên Thoại Ngọc Hầu ở thành phố Châu Đốc. Ảnh: T.M
Tân Lộ Kiều Lương, đoạn mang tên Thoại Ngọc Hầu ở thành phố Châu Đốc. Ảnh: T.M