Khi những bà nội trợ... lái xe ôm

Những nữ xe ôm ở đây kiên cường và mạnh mẽ không thua kém gì đàn ông. Thậm chí khi xe ôm nam ngồi chơi thì xe ôm nữ chạy mãi không hết khách. Ảnh: NĐT
Những nữ xe ôm ở đây kiên cường và mạnh mẽ không thua kém gì đàn ông. Thậm chí khi xe ôm nam ngồi chơi thì xe ôm nữ chạy mãi không hết khách. Ảnh: NĐT
Những nữ xe ôm ở đây kiên cường và mạnh mẽ không thua kém gì đàn ông. Thậm chí khi xe ôm nam ngồi chơi thì xe ôm nữ chạy mãi không hết khách. Ảnh: NĐT
Lên top