BÚT KÝ- PHÓNG SỰ DỰ THI VỀ 50 NĂM CHIẾN THẮNG KHE SANH:

Khe Sanh bây giờ, một chiến trường khác…

Bức ảnh chụp lại tấm pa nô với nội dung: Khe Sanh từ một chiến trường đầy bom đạn, nay đã được phủ xanh bởi chuối, cà phê, hồ tiêu... Ảnh: Hưng Thơ.
Bức ảnh chụp lại tấm pa nô với nội dung: Khe Sanh từ một chiến trường đầy bom đạn, nay đã được phủ xanh bởi chuối, cà phê, hồ tiêu... Ảnh: Hưng Thơ.
Bức ảnh chụp lại tấm pa nô với nội dung: Khe Sanh từ một chiến trường đầy bom đạn, nay đã được phủ xanh bởi chuối, cà phê, hồ tiêu... Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top