Bút ký - Phóng sự dự thi về 50 năm chiến thắng Khe Sanh:

Khe Sanh – những mùa 20 tuổi

Lán hậu cứ Khe Sanh 1972. Giữa chiến tranh ác liệt những người lính vẫn rất lạc quan. Trong ảnh đại úy Lê Trọng Vớt thứ 3 từ trái sang. Ảnh: TL.
Lán hậu cứ Khe Sanh 1972. Giữa chiến tranh ác liệt những người lính vẫn rất lạc quan. Trong ảnh đại úy Lê Trọng Vớt thứ 3 từ trái sang. Ảnh: TL.
Lán hậu cứ Khe Sanh 1972. Giữa chiến tranh ác liệt những người lính vẫn rất lạc quan. Trong ảnh đại úy Lê Trọng Vớt thứ 3 từ trái sang. Ảnh: TL.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM