Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Kể chuyện năm 1975: “Xé rào” cho “sĩ quan biệt phái”

Thầy giáo Đặng Văn Khai (phải ảnh lớn) - “sĩ quan biệt phái” - vui mừng khi gặp lại ông Nguyễn Văn Kán. Ảnh: P.V
Thầy giáo Đặng Văn Khai (phải ảnh lớn) - “sĩ quan biệt phái” - vui mừng khi gặp lại ông Nguyễn Văn Kán. Ảnh: P.V
Thầy giáo Đặng Văn Khai (phải ảnh lớn) - “sĩ quan biệt phái” - vui mừng khi gặp lại ông Nguyễn Văn Kán. Ảnh: P.V
Lên top