Ia H’Drai, gỗ lậu tập kết công khai

Gỗ lậu tại vùng biên huyện Ia H’Drai, Kon Tum. Ảnh: ĐÌNH VĂN
Gỗ lậu tại vùng biên huyện Ia H’Drai, Kon Tum. Ảnh: ĐÌNH VĂN