Huyền thoại ông già Biển Hồ

Ông Quách Trọng Hoan được người dân yêu mến đặt cho cái tên thân mật "Ông già Biển Hồ".
Ông Quách Trọng Hoan được người dân yêu mến đặt cho cái tên thân mật "Ông già Biển Hồ".
Ông Quách Trọng Hoan được người dân yêu mến đặt cho cái tên thân mật "Ông già Biển Hồ".
Lên top