Bất hợp lý trạm thu phí BOT

“Huyện nợ nần” bứt rứt một món nợ với người dân

Cổng chợ hoành tráng dẫn đến nợ nần đến nay mới khắc phục được. Ảnh: N.H
Cổng chợ hoành tráng dẫn đến nợ nần đến nay mới khắc phục được. Ảnh: N.H