Hưởng ứng cuộc thi viết về 50 năm Chiến thắng Khe Sanh: 4.0 ở vùng biên ải

Các thành viên Câu lạc bộ trăm triệu hướng dẫn cho các đại biểu nông dân Đông Timor cách cuốc đất trồng sắn. Ảnh: Nhà máy sắn Hướng Hóa cung cấp
Các thành viên Câu lạc bộ trăm triệu hướng dẫn cho các đại biểu nông dân Đông Timor cách cuốc đất trồng sắn. Ảnh: Nhà máy sắn Hướng Hóa cung cấp