Hồn đá và con cháu lão Tôn

Vị sư già chơi với khỉ.
Vị sư già chơi với khỉ.
Vị sư già chơi với khỉ.
Lên top