Hồi ức Cà Ninh

Cảnh yên bình ở rừng dừa nước Cà Ninh (xã Bình Phước).
Cảnh yên bình ở rừng dừa nước Cà Ninh (xã Bình Phước).
Cảnh yên bình ở rừng dừa nước Cà Ninh (xã Bình Phước).
Lên top