“Hoa hồng” và “lá chắn thép” trên mặt trận chống ma túy

Bà Chung và một đối tượng từng nghiện ma túy nay đã từ bỏ. Ảnh: HVM
Bà Chung và một đối tượng từng nghiện ma túy nay đã từ bỏ. Ảnh: HVM