Gặp người đàn bà dùng thiền định mở luân xa chữa bệnh cho 6 vạn người

Họ đã khỏi bệnh “thần kỳ” ra sao?