Hậu phương đầy nước mắt của hai người hùng tuổi 80

Cụ Uẩn (bên trái) và cụ Lãng tiếp tục nghiên cứu hồ sơ và đi tìm công lý. Ảnh: L.Q
Cụ Uẩn (bên trái) và cụ Lãng tiếp tục nghiên cứu hồ sơ và đi tìm công lý. Ảnh: L.Q