Hạnh phúc “lên bờ”

Thuyền bè đã bị tiêu hủy sau khi người dân chuyển lên bờ sinh sống (ảnh nhỏ). w Người dân lo lắng tiền phòng giữa cuộc sống mưu sinh đầy vất vả (ảnh lớn).
Thuyền bè đã bị tiêu hủy sau khi người dân chuyển lên bờ sinh sống (ảnh nhỏ). w Người dân lo lắng tiền phòng giữa cuộc sống mưu sinh đầy vất vả (ảnh lớn).