“LUẬT NGẦM” XE DÙ BẾN CÓC VÀ LỢI ÍCH NHÓM GIỮA THỦ ĐÔ (KỲ 2):

Hàng nghìn “xe dù” ngang nhiên qua mặt cơ quan chức năng

Nhà xe Queen cafe đón khách.
Nhà xe Queen cafe đón khách.
Nhà xe Queen cafe đón khách.