Chiếm đất dưới “chiêu bài” phát triển đô thị, du lịch - Kỳ 3:

Hai “núi băng” vật vã ở Bình Định

Vĩnh Hội, nhìn từ con đèo giáp ranh xã Cát Tiến. Ảnh: PV
Vĩnh Hội, nhìn từ con đèo giáp ranh xã Cát Tiến. Ảnh: PV
Vĩnh Hội, nhìn từ con đèo giáp ranh xã Cát Tiến. Ảnh: PV