Góc khuất cạnh Tháp Rùa

Khi trời về khuya, khu vực cây lộc vừng 9 gốc này là tụ điểm mua - bán dâm của những người đồng tính nam, nhiều trẻ em đã trở thành nạn nhân.
Khi trời về khuya, khu vực cây lộc vừng 9 gốc này là tụ điểm mua - bán dâm của những người đồng tính nam, nhiều trẻ em đã trở thành nạn nhân.
Khi trời về khuya, khu vực cây lộc vừng 9 gốc này là tụ điểm mua - bán dâm của những người đồng tính nam, nhiều trẻ em đã trở thành nạn nhân.
Lên top