Cuộc thi "Viết về người lao động - viết cho người lao động":

Giúp dân no ấm, giữ vững vùng biên

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM