Giữa non ngàn Tây Yên Tử

Đỉnh Phật Sơn với độ cao gần 1000m ( cao thứ 2 trong các đỉnh núi thuộc dãy Yên Tử, sau đỉnh Yên Tử 1.068m).
Đỉnh Phật Sơn với độ cao gần 1000m ( cao thứ 2 trong các đỉnh núi thuộc dãy Yên Tử, sau đỉnh Yên Tử 1.068m).
Đỉnh Phật Sơn với độ cao gần 1000m ( cao thứ 2 trong các đỉnh núi thuộc dãy Yên Tử, sau đỉnh Yên Tử 1.068m).
Lên top