Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Gieo” chữ nơi mây ngàn gió núi

Bộ đội Biên phòng dạy xóa mù chữ cho học sinh dân tộc thiểu số ở Kon Tum.
Bộ đội Biên phòng dạy xóa mù chữ cho học sinh dân tộc thiểu số ở Kon Tum.