Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Giành giật mầm sống với tử thần

Chăm sóc cho trẻ sinh non. Ảnh: PV
Chăm sóc cho trẻ sinh non. Ảnh: PV