Giấc mơ công chức của chàng trai bán vé số dạo

Sau giờ bán vé số, Kim Thái thường xuyên nghiên cứu tài liệu Ảnh: PV
Sau giờ bán vé số, Kim Thái thường xuyên nghiên cứu tài liệu Ảnh: PV
Sau giờ bán vé số, Kim Thái thường xuyên nghiên cứu tài liệu Ảnh: PV