BÀI DỰ THI BÚT KÝ, PHÓNG SỰ 990 NĂM ĐẤT VÀ NGƯỜI NGHỆ AN

Gặp người kể chuyện làng khoa bảng Quỳnh Đôi

Cổng làng khoa bảng Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu-Nghệ An). Ảnh: Quỳnh Trang
Cổng làng khoa bảng Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu-Nghệ An). Ảnh: Quỳnh Trang
Cổng làng khoa bảng Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu-Nghệ An). Ảnh: Quỳnh Trang
Lên top