Gặp người đi thi tốt nghiệp phổ thông cùng… cháu ngoại

Ông Hồ Ngọc Cảnh đi thi THPT
Ông Hồ Ngọc Cảnh đi thi THPT
Ông Hồ Ngọc Cảnh đi thi THPT
Lên top