Gặp lại “chú voi con ở Bản Đôn”

Tiêu bản "Chú voi con ở Bản Đôn" đang trưng bày tại Trung tâm Du lịch Buôn Đôn. Ảnh: H.V.M
Tiêu bản "Chú voi con ở Bản Đôn" đang trưng bày tại Trung tâm Du lịch Buôn Đôn. Ảnh: H.V.M
Tiêu bản "Chú voi con ở Bản Đôn" đang trưng bày tại Trung tâm Du lịch Buôn Đôn. Ảnh: H.V.M
Lên top