28 năm sự kiện Gạc Ma (14.3.1988 - 14.3.2016):

Gạc Ma - “vết sẹo” trong lòng dân Việt (Kỳ 2): Tháng 3 ở nhà cựu binh Hiền

Căn nhà của anh Hiền vẫn chưa hoàn thiện nổi.
Căn nhà của anh Hiền vẫn chưa hoàn thiện nổi.
Căn nhà của anh Hiền vẫn chưa hoàn thiện nổi.
Lên top