Gạc Ma - khắc khoải một nỗi đau (kỳ 4) : Máu xương còn ở Gạc Ma

Ông Nghị, bà Nhị luôn mong mỏi sẽ có một ngày nhà nước có phương án trục vớt, tìm kiếm hài cốt con mình để đưa về quê hương. 
Ảnh: Triều Dương
Ông Nghị, bà Nhị luôn mong mỏi sẽ có một ngày nhà nước có phương án trục vớt, tìm kiếm hài cốt con mình để đưa về quê hương. Ảnh: Triều Dương
Ông Nghị, bà Nhị luôn mong mỏi sẽ có một ngày nhà nước có phương án trục vớt, tìm kiếm hài cốt con mình để đưa về quê hương. Ảnh: Triều Dương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top