Dưỡng cá nơi biển khơi

Ngư dân hành nghề vây rút đang kéo lưới. Ảnh: P.V
Ngư dân hành nghề vây rút đang kéo lưới. Ảnh: P.V
Ngư dân hành nghề vây rút đang kéo lưới. Ảnh: P.V